top of page

Privacybeleid Ruth Bootsma Music & Ruth Bootsma Vocal Coaching

Wie zijn wij?

Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching richten zich op diverse aspecten van muziek. Ruth Bootsma Music verzorgt optredens, studio recording en schrijft muziek en brengt deze uit. Ruth Bootsma Vocal Coaching biedt coachingsdiensten aan op het gebied van zang, songwriting en home en demo recording.

Waarom dit beleid?

Voor Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Daarom staan wij regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking. Hiermee zorgen wij ervoor dat wij uitsluitend gegevens verzamelen, opslaan en verwerken, die nodig zijn voor onze dienstverlening.

 

Dit beleid beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching behandelen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor de doeleinden zoals in dit beleid beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd te vinden op https://ruthbootsmavocalcoaching.com/privacybeleid.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2023.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Denk hierbij aan je naam, e-mailadres of telefoonnummer.

 

Welke gegevens vragen wij?

Op het moment dat jij je gegevens achterlaat op de website of in het planningssysteem, dan worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de communicatie over planning en uitvoering van een coachingsessie of workshop. Jouw persoonsgegevens worden ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening opgeslagen in een beveiligde database. Mocht je om wat voor reden dan ook besluiten om geen coaching of workshop te boeken, dan worden je gegevens per omgaande verwijderd uit onze database. Indien je aan een coachingsessie of workshop deelneemt, dan bewaren wij je gegevens maximaal vijf jaar.

 

Om een coachingsessie of workshop te plannen, uit te voeren en financieel af te handelen, hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, e-mailadres en eventueel adres. Je adres is alleen vereist als je een factuur wilt ontvangen of de sessie bij jouw thuis wilt laten plaatsvinden. Voor individuele vocal coachingsessies of individuele songwriting coachingsessies is het niet vereist om je adres te delen. Wil je met ons communiceren via telefoon of whatsapp? Dan hebben wij uiteraard ook je telefoonnummer nodig.

 

Waarvoor gebruiken we je gegevens precies?

Wij leggen persoonsgegevens vast om:

 

  • de coachingsessies of workshop te kunnen plannen en uitvoeren;

  • de coachingsessies of workshop financieel af te handelen;

  • je op de hoogte te houden van voor jou interessante evenementen en/ of acties (in de vorm van een nieuwsbrief);

  • om te voldoen aan de bepaalde wettelijke eisen en plichten (bijvoorbeeld fiscale wetgeving).

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of er een wettelijk verzoek daartoe is ingediend.

 

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief. Wat doen jullie met mijn gegevens?

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief ontvangen wij je e-mailadres. Dit adres hebben we nodig voor het versturen van die nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment uitschrijven door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar RuthBootsmaMusic@gmail.com. Je gegevens worden vervolgens per omgaande verwijderd.

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching hebben opgeslagen in de database, hebben wij rechtstreeks van jou ontvangen. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van derde partijen.

 

Welke rechten heb jij?

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 

  • Recht van inzage van persoonsgegevens: dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;

  • Recht op rectificatie van persoonsgegevens: dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/ of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;

  • Recht op Recht: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;

  • Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;

  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen.

  • Recht van bezwaar: dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

 

Indien je beroep wilt doen op een van je rechten, dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar RuthBootsmaMusic@gmail.com. Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching zullen onverwijld, doch binnen redelijke termijn, reageren op jouw beroep. Indien wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, dan zullen wij je de gronden van afwijzing kenbaar maken.

 

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

Ruth Bootsma Music en Ruth Bootsma Vocal Coaching maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Hiermee proberen wij ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens te voorkomen. Deze maatregelen omvatten periodieke evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan.

 

Wil je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat Ruth Bootsma Music en/ of Ruth Bootsma Vocal Coaching jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

 

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Mocht je vragen hebben over het beleid, of over het beheer of gebruik van je gegevens, stuur dan een e-mail naar RuthBootsmaMusic@gmail.com. Als je jouw gegevens wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres ook gebruiken. We helpen je graag verder.

bottom of page